Välkommen till Södermöre pastorat

Glädje, Liv och Försoning i vardagen - vi vill som en del av Svenska kyrkan vara ett synligt tecken på Guds närvaro i vår bygd. Genom människor som firar gudstjänst kallar, rustar och sänder oss Gud att bära Glädje, Liv och Försoning in i vardagen. I vårt vackra landskap finns det åtta kyrkor varav en är byggd i trä medan de andra är byggda av sten. Sex är långkyrkor och två är rundkyrkor. Den äldsta är från 1100-talet och den yngsta från 1925.

Svenska kyrkan har drabbats av driftsstörningar i sina IT-system. Detta innebär att vi inte kan använda våra hemsidor som vanligt. Även växeltelefoni och e-post är drabbade. Det kan därför ta tid innan man får svar på pastoratets e-post. Dock kan man nå personalen direkt. Här nedan finns en länk till kontaktuppgifter. Det här är en temporär hemsida som vi sätter upp för tillfället för att nå ut med aktuell info om vad som händer i advent och jul. Vi ber om tålamod och uthållighet när systemen inte funkar som vi vill och behöver. Kyrkokansliet i Uppsala arbetar hårt för att lösa situationen. För löpande information om driftsläget, följ länken: Information om cyberattacken >